Postrehy z ciest po okolí, alebo ako to ja nerobím.