Podklady potrebné pre vypracovanie cenovej ponuky:

 

 

     

 

 

 1 -Rozmery stavebných otvorov podľa nákresu

 2 -typ brány (posuvná na koľajnici, samonosná, krídlová, teleskopická)*

 3 -typ výplne (kovaná, ťahokov, dierovaný plech, pretláčaný plech, drevená výplň, s výplň z

      plastových dosiek, prípadne bez výplne atď.)*

 4 -povrchová úprava (žiarový zinok, prášková farba, farba na zinkované povrchy atď.)*

 5 -miesto dodania a montáže.

 6 -telefonický kontakt pre prípadné doplňujúce informácie.

*vyberte si niektorú z možností.