Pohon krídlovej brány AXI

Pohon krídlovej brány AXI

V súčasnosti máme v ponuke aj najnovšie modely pohonov krídlových brán od firmy CAME.

bližšie info nájdete na :

https://www.came.com/global/en