Výplň rebierkové pletivo

Realizácie rebierkové pletivo