Výplň ťahokov

Niekoľko realizácií s výplňou z ťahokovu